Law Plane

Haqqımızda

ELMİ-NƏZƏRİ, TƏCRÜBİ JURNALI REDAKSİYA ŞURASININ TƏRKİBİ:

Aytən MUSTAFAZADƏ – Redaksiya şurasının sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;

Əli HÜSEYNLİ – Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının sədri, hüquq üzrə fəlsəfə
doktoru, Milli Məclisin Sədrinin birinci müavini;

Fərhad ABDULLAYEV – Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, hüquq
üzrə elmlər doktoru; 

Eminə YAZIÇIOĞLU – İstanbul Universiteti Hüquq fakültəsinin professoru, hüquq üzrə
elmlər doktoru; 

İrina SOPİLKO – Ukrayna Milli Aviasiya Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru; 

Leonid TİMÇENKO – Ukrayna Dövlət Vergi Xidməti Akademiyası Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin rəisi, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru; 

Revol VALEVEY – Kazan Dövlət Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru; 

Əmir ƏLİYEV – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;

Lətif HÜSEYNOV – İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin hakimi, professor, hüquq
üzrə elmlər doktoru;

Oktay ƏFƏNDİYEV – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası, professor, hüquq üzrə elmlərdoktoru;

İsaxan VƏLİYEV – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Aka de –
mi ya sı “Hüquq” kafedrasının müdiri, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;

Arif QULİYEV – Ukrayna Milli Aviasiya Universiteti, Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun
Beynəlxalq hüquq kafedrası, akademik, hüquqüzrə elmlər doktoru;

Aleksandr BIKOV – Ukrayna Ali Radası Qanunvericilik İnstitutu, elmi katib, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru;

Yelena BAQREYEVA – Rusiya Federasiyası Hökumətinin yanında Maliyyə Universiteti, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;

Yesberqen ALAUXANOV – “Qazaxıstanın Elm və Həyatı” beynəlxalq elmi-kütləvi jurnalının baş redaktoru, professor, hüquq üzrəelm lər doktoru;

Qulu NOVRUZOV – Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
rəisi, gömrük xidməti general-mayoru, dosent, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru;

Etibar ƏLİYEV – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrası, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru.

REDAKSİYA HEYƏTİ:

Elmi redaktorMƏMMƏDOV R.F. – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müdiri, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;

Elmi məsləhətçiMƏMMƏDOV Ə.Q. – BDU Hüquq fakültəsi “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüquq” kafedrasının müdir, dosent hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.

Məhsul redaktor – ADİLOV N.A. – Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sədrin müşaviri, dosent, hüquq üzrı fəlsəfə doktoru.

Məsləhətçi redaktor – HÜSEYNOVA F.E. – BDU Hüquq fakültəsinin “BXH və Avropa hüququ” kafedrası, dosent, hüquq üzrə elmlər doktoru.

İnzibatçı redaktor — HƏSƏNZADƏ S.B. – AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitunun aparıcı elmi işçisi, dosent, hüquq üzrə elmlər doktoru.

Böyük redaktor: – Zümrüd TURABXANQIZI

Redaktorlar:

– ABBASOV A.Q. – BDU-nun «İngilis dili» kafedrasının müdiri, Əməkdar müəllim, professor, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

– AĞAKİŞİYEV Ə.Y. – BDU-nun dosenti, Əməkdar müəllim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

– HÜSEYNOV M.H. – Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, əməkdaş, hüquqşünas.

Kiçik redaktorlar:

– ƏLİYEV E.E. – Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, əməkdaşı, hüquqşünas;

– ƏLƏSGƏROVA S.Q. — Azərbaycan Res pub li ka sı
DİN Baş DYP İdarəsinin əməkdaşı – operator.

Sosyal hesablar

Sosyal hesablar